ÉPÍTÉSTERVEZŐI ÉS KIVITELEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

/A felelősségbiztosítási előírást tartalmazó vonatkozó jogszabály: 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet/

 KINEK AJÁNLJUK ELSŐSORBAN?


Építészeknek vagy más szakági tervezőknek, illetve fővállalkozó kivitelezőknek, akik egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet végeznek.MIKOR KÖTELEZŐ MEGKÖTNI?

 

·         Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében a következőkre kötelező felelősségbiztosítást kötni:
- Az olyan károkra, amelyek az építész vagy más szakági tervező által vállalt tervezési és tervezői művezetői tevékenység során keletkeznek.
- Az olyan károkra, amelyek a fővállalkozói kivitelező által vállalt építőipari kivitelezési tevékenység során keletkeznek.

·         A felelősségbiztosítási kötelezettségét teljesítheti projektenként vagy keretjelleggel, határozatlan idejű szerződés formájában is.

·         A tervezőnek legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, és a szerződésnek fenn kell állnia az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig.

·         A fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, és a szerződésnek fenn kell állnia legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig.

 

MIRE TERJED KI A BIZTOSÍTÁS?


 
Az olyan személyi sérüléses és dologi károkra, amelyeket ügyfelünk okoz, és amelyekért kártérítési felelősséggel tartozik.
A biztosítási védelem kiterjed a biztosítottunknak az alvállalkozói, megbízottai által okozott károkra is.

A biztosítás 3 éves utófedezetet is tartalmaz, azaz azokra a károkra is fedezetet nyújt, amelyeket a biztosítottunk a szerződés hatálya alatt okozott, de legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 3 éven belül jelentenek be társaságunknál.

 

FONTOS KÉRDÉSEK

 

A JOGSZABÁLYOK SZERINT MIKOR KELL MEGKÖTNI A BIZTOSÍTÁST?

Felelősségbiztosítást a 2017. január 1. után kötött tervezési/kivitelezési szerződésekre kell kötni, ha:

·         tervező esetében az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1. után kerül sor;

·         fővállalkozó kivitelező esetében az elektronikus építési főnapló megnyitására 2017. február 1. után kerül sor.

 

HOGYAN IGAZOLJAM, HOGY ÉRVÉNYES FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZEM?

Erről az elektronikus építési naplóban kell nyilatkoznia. Rögzítse a biztosító nevét és a kötvényszámot, illetve töltse fel a biztosító által kiadott fedezetigazolást.

Társaságunk a fedezetigazolást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül adja ki. A fedezetigazolást akkor állítjuk ki, ha a biztosítási ajánlatot aláírta, és a biztosítási díjat vagy az első díjrészletet befizette. 


Comments