FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.

Felelősségbiztosítás


Rendezvényszervezők felelősségbiztosítása

A biztosítás a biztosított által rendezett rendezvények során, vagy következtében okozott személyi sérüléses- és megbetegedéses-, haláleseti-, dologi-, és szennyezési károkra terjed ki.

Szabadalmi ügyvivők felelősségbiztosítása

 

Szakfordítók, tolmácsok felelősségbiztosítása

A felelősségbiztosító vállalja, hogy a szakfordító, a tolmács helyett megtéríti az általa vállalkozói (üzleti) szerződés alapján végzett, a szerződésben meghatározott fordítás(ok) teljesítési során – a szerződő partnerének  (természetes vagy jogi személyeknek, egyaránt), akiknek a szolgáltatást nyújtja és amelyekért  a szakfordító, a tolmács jogszabály szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.


Szálláshelyadók (szállodák, hotelek) felelősségbiztosítása

A biztosítás az engedéllyel végzett szállodai, gyógyszállói, vendéglátó-ipari tevékenységet folytatóknak nyújt védelmet. A biztosítási védelem a szállodai, gyógyszállói, vendéglátó-ipari és ehhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységgel kapcsolatban szolgáltatás során illetve következtében okozott személyi sérüléses-, megbetegedéses, haláleseti-, valamint dologi- (tárgyrongálási) károk, valamint a szolgáltatott termékkel (étel, ital stb.) okozott károkra terjed ki.

Személy és vagyonvédelmi (biztonsági őr), magánnyomozói felelősségbiztosítása

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásoknak kötelező ezt a biztosítást megkötni. A biztosítási védelem kiterjed a személy és vagyonvédelmi tevékenység során a megbízónak okozott szerződéses, illetve a tevékenységgel összefüggésben harmadik személynek okozott károkra.

Társasházkezelők felelősségbiztosítása

 

Tervezői (építészeti-műszaki) felelősségbiztosítás

A technika fejlődése elhozta a különböző tervező programokat, de azok sem képesek minden emberi hiba kiszűrésére. Az elkészült tervért viszont nem a gép, hanem az ember felel a továbbiakban is. A biztosítást olyan egyéni vagy társas tervező vállalkozások részére fejlesztették ki, amelyek építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, tervezői művezetést vagy tervellenőri tevékenységet folytatnak. Emellett mérnök koordinációs tevékenységre, valamint tanácsadási tevékenységre is kiterjeszthető a biztosítás védelem. A biztosító mentesíti a biztosítottat azon károk megtérítése alól, melyeket a tevékenysége ellátása során a szakmai szabályok megszegésével okozott megbízójának.

Ügyvédek felelősségbiztosítása

 

Üzletviteli tanácsadás felelősségbiztosítása

 

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók felelősségbiztosítása

Szakmai felelősségbiztosítás

Társaságunk egészségügyi és szociális tevékenységre, állat-egészségügyi tevékenységre, könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők részére, építészeti és műszaki tervezésre, illetve vagyonvédelmi vállalkozások részére kínál szakmai felelősségbiztosításokat.

Az alábbi felsorolásban egyéb szakmákban is általános felelősségbiztosítás köthető. 
Főbb jellemzők:

Alkalmazott egészségügyi dolgozók felelősségbiztosítása

2012. július 1.től már nem feltétlenül a vétkes egészségügyi intézmény lesz köteles kártérítést fizetni egy műhibaperben, mert munkajogi alapon átháríthatja a kárt az egészségügyi személyzet egyes tagjaira, akikre teljes anyagi felelősség hárul.

Állatorvosok felelősségbiztosítása

A biztosító társaság a biztosítási díj ellenében a biztosítottat mentesíti a kártérítés kötelezettsége alól, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

Egészségügyi szolgáltatók (orvos, természetgyógyász és szakmai személyzet) felelősségbiztosítása

Bárkivel, így egy orvossal, szakasszisztenssel is előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz a betegnek. Erre kínál megoldást a szakmai felelősségbiztosítás mindazoknak, akik felelősségteljes egészségügyi munkát végeznek. A biztosító társaság vállalja, hogy  a biztosítottat mentesíti a kártérítés kötelezettsége alól, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

Építési kivitelezők felelősségbiztosítása

 

Felszámolók felelősségbiztosítása

 

Független pénzügyi szolgáltatás közvetítői felelősségbiztosítás

A többes ügynökként, kiemelt többes ügynökként, vagy alkuszként hitelközvetítést végők számára kötelezően előírt szakmai felelősségbiztosítás. Kiterjed azokra a vagyoni károkra, amelyet a  biztosított szakmai tevékenysége során eljárva a tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok megszegésével az ügyfelének okoz.

Gépjármű eredetvizsgálók felelősségbiztosítása

 

Gépjármű szervizek (gumiszerelés is) felelősségbiztosítása

 

Gyakorlati képzést szervezők (tanulókat foglalkoztatók) felelősségbiztosítása

A közoktatásról szóló törvény a szakképzésben részt vevő tanuló javára a gyakorlati képzés idejére felelősségbiztosítási szerződés megkötését írja elő. Amennyiben a szakképzést szervezőnek nincs érvényes és hatályos munkáltatói felelősségbiztosítása, akkor a szakképzést szervezők felelősségbiztosításának megkötése kötelező. Biztosítási védelem a személyi sérüléses és dologi (tárgyrongálási) károkra terjed ki, amelyeket a biztosított az általa szervezett gyakorlati szakképzés során, illetőleg következtében a szakközépiskola, a szakmunkásképző iskola és szakiskola tanulójának a gyakorlati képzés keretében szervezői és/vagy lebonyolítói minőségben okozott.

Hivatali felelősségbiztosítás

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelősségbiztosítása

Megbízási jogviszony keretében tevékenykedő hivatalos közbeszerzési tanácsadóknak (természetes személy vagy szervezet), illetve csak a közbeszerzési tanácsadó tevékenységre vonatkozóan ügyvédek számára nyújt védelmet ez a biztosítás. A biztosítás fedezet a hivatalos közbeszerzési tanácsadásra irányuló tevékenységből eredő valamely kötelezettség megszegésével a megbízója vagyonában okozott kárra terjed ki.

Igazságügyi szakértők felelősségbiztosítása

 

Könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók felelősségbiztosítása

Vállalkozóként és magánemberként is tapasztaljuk, hogy a társadalombiztosítási, a számviteli és a különböző adótörvények évente módosulnak. A legteljesebb felkészültség és naprakészség esetén is elkövethetünk olyan hibákat, melyekért könyvelőként vagyoni felelősséggel tartozunk. A könyvelői szakmai felelősségbiztosítás megkötése esetén a biztosító vállalja, hogy - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti  biztosítottjait olyan károk megtérítése alól, melyet a tevékenységére vonatkozó foglalkozási szabályok megszegésével okoz, és amelyért a jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik. A biztosítási védelem kiterjedhet a biztosítottakat terhelő mulasztási bírság megfizetésére is. A biztosítás hatálya kiterjeszthető visszamenőleges hatályúvá is (reproaktív fedezet) és gondoskodhatunk a fedezet kiterjesztéséről arra az időszakra is, amikor már nem gyakoroljuk a szakmát (pl. nyugdíjba vonulás) de egy adóellenőrzés még a mi hibánkat és ezzel a mi felelősségünket tárja fel.

Közjegyzők felelősségbiztosítása

 

Önálló bírósági végrehajtók felelősségbiztosítása

Az önálló bírósági végrehajtó, a végrehajtó-jelölt, vagy a végrehajtó-helyettes munkája során sem kizárható a tévedés, elvétés, mulasztás, műhiba, azaz akaraton kívül károkozás. Az ilyen károkra kínál biztosítási védelmet az önálló bírósági végrehajtók szakmai felelősségbiztosítása. A biztosító mentesíti a kártérítési kötelezettség alól az önálló bírósági végrehajtót, annak helyettesét, illetve a végrehajtó-jelöltet az olyan szakmai hibákkal okozott károk esetében, amelyekért a jogszabály szerint felelősséggel tartozik.